csc center – ASK SMART TIPS

महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्ज माफी योजना ८ वी यादी जाहीर | पहा आपले नाव | MJPSKY List | श्री मल्टीसर्व्हिसेस

महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्ज माफी योजना सन २०१९ मध्ये सुरू करण्यात आली.महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्ज माफी योजनेची आठवी यादी ही जाहीर करण्यात आली आहे.या योजनेमध्ये २ लाखांपर्यंत थकबाकी असलेले पीक कर्ज आणि पूनर्गठीत पीक कर्ज माफ होत आहे.यासाठी आपल्याला कोठेही अर्ज करण्याची आश्यकता नाही.तसेच आपल्याला थकबाकी भरण्याची आवश्यकता नाही. शेतकऱ्यांना कसा मिळेल लाभ. … Read more